Shixiang Sun

From The Zhang Lab
Jump to: navigation, search
Sunshx.jpg

Shixiang Sun, Ph.D. candidate

BIG Data Center

Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences

NO.1 Beichen West Road, Chaoyang District, Beijing 100101, China

Email: sunshx(AT)big.ac.cn


Contents

EDUCATION

 • Ph.D. in Bioinformatics, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences (CAS), China, 2013
 • M.S. in Bioinformatics, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences (CAS), China, 2010
 • B.E. in Automation, China University of Petroleum,China, 2005

RESEARCH INTERESTS

 • Aging research
 • Codon Usage Bias
 • Pangenome
 • Next-sequencing Biological Data Analysis
 • DNA cytosine methylation

RELATED ACTIVITIES

JOURNAL PUBLICATIONS

 1. Shixiang Sun as joint first author in BIG Data Center Members. (2017) The BIG Data Center: from deposition to integration to translation. Nucleic Acids Research. 45, D18-D24. Pubmed.png
 2. Shixiang Sun, Jingfa Xiao, Huiyong Zhang, Zhang Zhang. (2016) Pangenome Evidence for Higher Codon Usage Bias and Stronger Translational Selection in Core Genes of Escherichia coli. Frontiers in Microbiology, 7, 1180.Pubmed.png
 3. Wang, Guangyu, Sun, Shixiang, Zhang, Zhang. (2016) Randomness in sequence evolution increases over time. PloS one. 11(5), e0155935.Pubmed.png
 4. Dong Zou*, Shixiang Sun*, Rujiao Li, Jiang Liu, Jing Zhang, Zhang Zhang. (2015) MethBank: a database integrating next-generation sequencing single-base-resolution DNA methylation programming data. Nucleic Acids Research. 43, D54-D58. [*Joint First Authors] Pubmed.png
 5. Wenquan Wang, Binxiao Feng, Jingfa Xiao, Zhiqiang Xia, Xincheng Zhou, Pinghua Li, Weixiong Zhang, Ying Wang, Birger Lindberg Møller, Peng Zhang, Ming-Cheng Luo, Gong Xiao, Jingxing Liu, Jun Yang, Songbi Chen, Pablo D. Rabinowicz, Xin Chen, Hong-Bin Zhang, Henan Ceballos, Qunfeng Lou, Meiling Zou, Luiz J.C.B. Carvalho, Changying Zeng, Jing Xia, Shixiang Sun, Yuhua Fu, Haiyan Wang, Cheng Lu, Mengbin Ruan, Shuigeng Zhou, Zhicheng Wu, Hui Liu, Rubini Maya Kannangara, Kirsten Jørgensen, Rebecca Louise Neale, Maya Bonde, Nanna Heinz, Wenli Zhu, Shujuan Wang, Yang Zhang, Kun Pan, Mingfu Wen, Ping-An Ma, Zhengxu Li, Meizhen Hu, Wenbin Liao, Wenbin Hu, Shengkui Zhang, Jinli Pei, Anping Guo, Jianchun Guo, Jiaming Zhang, Zhengwen Zhang, Jianqiu Ye, Wenjun Ou, Yaqin Ma, Xinyue Liu, Luke J. Tallon, Kevin Galens, Sandra Ott, Jie Huang, Jingjing Xue, Feifei An, Qingqun Yao, Xiaojing Lu, Martin Fregene, L. Augusto Becerra López-Lavalle, Jiajie Wu, Frank M. You, Meili Chen, Songnian Hu, Guojiang Wu, Silin Zhong, Peng Ling, Yeyuan Chen, Qinghuang Wang, Guodao Liu, Bin Liu, Kaimian Li & Ming Peng. (2014) Cassava genome from a wild ancestor to cultivated varieties. Nature Communications. 5, 5110. DOI: 10.1038/ncomms6110. Pubmed.png
 6. Yongbing Zhao, Jiayan Wu, Junhui Yang, Shixiang Sun, Jing-Fa Xiao, Jun Yu. (2012) PGAP: pan-genomes analysis pipeline. Bioinformatics. 28, 416-418. Pubmed.png
 7. 译著: 第二代测序信息处理(Next-Generation DNA Sequencing Informatics), 科学出版社, 2014年
Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Toolbox